อุ่นใจได้ในทุกเส้นทางกับอะมิตี้ อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์
ประกันภัยรถยนต์

สามารถเลือกแผนความคุ้มครอง ได้ตามที่ต้องการ
คุ้มครองครอบคลุมตั้งแต่ตัวรถยนต์ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ไปจนถึง ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

พ.ร.บ.

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (ประกัน พรบ รถยนต์)

เปรียบเทียบความคุ้มครองประกันรถยนต์
เลื่อนเพื่อดูข้อมูล
ความคุ้มครอง 2+ 3+ 3
คู่กรณี
ทรัพย์สิน
บุคคล
รถเรา
รถเสียหาย
รถหาย
รถไฟไหม้
น้ำท่วม
บุคคลภายในรถ
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
คุ้มครอง คุ้มครองเฉพาะชนยานพาหนะทางบก ไม่คุ้มครอง